چند نکته‌ی مؤثر در بهتر شدن روابط عمومی فرد یا سازمان.

  1. فعال بوده و مرتباً به دنبال تغییر در زندگی روتین و تکراری خود و اطرافیانتان باشید. بر خلاف نظر عده‌ای این کارها اصلاً قرتی بازی نیست.
  2. اگر فکر می‌کنید در نظر دیگران جذاب نیستید یا اینکه مقبولیتتان پایین است لازم نیست در ظاهر یا رفتار ظاهریتان تغییری کاذب به وجود آورید. کافی است خود واقعیتان را بیشتر معرفی کرده و ضمناً به فکر اصلاح باطنی باشید.
  3. هر چه می‌توانید بر وجودتان بیافزایید. که انسانهای کوچک مانند جزیره‌ای نزدیک، به زودی فتح و تکراری می‌شوند. فقط سرزمین‌های بزرگ و دوردست هستند که هر چه به دنبال آنها و یا در آنها بگردید بیشتر به آنها علاقمند خواهید شد. (این جمله‌ی حکیمانه از من را خودتان تفسیر کنید).
  4. خوش برخورد و با گذشت باشید. مردم دنیا به قدر کافی زشتی آفریده‌اند. ما هر چه زیبایی خلق کنیم کم است.
  5. فکر کنید. فکر کنید. هر چه بیشتر بهتر. سکوت در جمع، شما را پر ابهت تر نشان می‌دهد و پرحرفی بی اهمیت جلوه‌تان می‌دهد.
  6. مطالعه کنید و اطلاعاتتان را بروز دهید. دایره لغات، اصطلاحات و جملات حکیمانه را در ذهنتان هر چه بیشتر گسترش دهید.
  7. فعلاً شش مورد بالا را تمرین کنید تا بعد... .

آبراهام لینکلن:

وجود، درخت است و شهرت سایه‌ی درخت

ما به سایه می‌اندیشیم

در حالیکه

حقیقت درخت است