رسانه‌ها و دفاتر روابط عمومی در ادارات و سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی دو بال قوی برای ارتباط با مردم و تاثیرگذاری بر آنها هستند

مادامی که این دو بال با هم بودند و با هم همکاری داشتند فرایند انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط به خوبی انجام می‌شود (البته به تناسب قدرت این دو بال)

اما بعضی وقت‌ها عواملی موجب می‌گردند که بین این دو اختلافاتی پیش آید که باعث گلایه‌مندی شده و احیاناْ در برخی موارد کار به شکایت و دعوی هم می‌کشد.

در چنین شرایطی روابط عمومی‌ها باید بدانند در هر صورت برد با رسانه‌ است. چون آنها منابع بسیار زیادی برای کسب اخبار سازمان شما دارند اما این شمایید که خیلی بیشتر به آنها نیازمندید. ابزار مال آنها است.

فرض کنیم روابط عمومی یا دفتر و مشاور حقوقی سازمانی به انگیزه درج مطلب خلاف واقع از رسانه‌ای شکایت کرد و در بهترین حالت در این دعوی پیروز هم از میدان خارج شد. او نباید فراموش کند یکی از ابزارهای خود را برای ارتباط با مخاطب از دست داده و به جایش یک منتقد سخت‌گیر مغرض خریده.

پس ....

صبر کنید و با رسانه مهربان باشید و به جای شکایت. یک جوابیه‌ی مودبانه بفرستید و در فرصت بعدی از مسئولین آن رسانه تقدیر هم بکنید.

به این ترفند که در ایران خیلی کاربرد دارد اصطلاحاْ نمک‌گیر کردن می‌گویند.