از زمانی که ای وی لی روابط عمومی را بنیان گذارد تا به امروز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد

اما در همین مدت کم کمتر کسی پیدا می‌شود که با وجود داشتن حداقل اطلاع از اهمیت ارتباطات و افکار عمومی در کارایی این پدیده شک کند.

در این وبلاگ سعی خواهم کرد تا به صورت کاربردی در این خصوص مطالبی را به زبان ساده جهت استفاده عموم و بخصوص مسئولین روابط عمومی ها منتشر نمایم.