1.  در ارائه خبر accuracy( دقت)اهمیت ویژه ای دارد .

2. و در باره هر خبر سوالات معروف ذیل قابل ذکر هستند : چه ؟     چرا ؟     چگونه ؟   کِی ؟    کجا ؟     چه کسی ؟

3. خبری که سه ویژگی « جدید ، درستی و جذابیت » را نداشته باشد باید تصحیح شود .

4. در خصوص اخبار تلویزیونی اولین و مهمترین مطلب تصویر است و دومین موضوع : کلمات . 75 % از اطلاعاتی که روزانه کسب مبکنیم از راه دیدن و 25% از راه شنیدن است .

5. پس باید گفت : تصاویر از کلمات مهمتر هستند .

6. انواع تلویزیونها : 1. تلویزیونهای دولتی   2. تلویزیونهای عمومی  3. تلویزیونهای مستقل

7. خبر در واقع ویترین تلویزیون است .

8. مهمترین زمان گیرایی خبر : peak time که بسته به فرهنگ های مختلف متفاوت است .مثلاً در انگلستان مردم بین ساعات 8 تا 10 شب آماده شنیدن خبر ها و دیدن برنامه های جذاب هستند .

9. یکی از عومل در بالا رفتن کیفیت برنامه های تلویزیونی مجری است ـ در برخی کشورها مانند روسیه از روشهای عجیبی مانند مجریهای خانم با وضع خاص آرایشی استفاده می شود .ـ در انگلیس مجریها در واقع بازیگر نیستند بلکه خود نیز ژورنالیست هستند و الزاماً نباید زیبا باشند .

10.   در اخبار، خوب است اخبار جدی را با خبری سرگرم کننده پایان داد . بخصوص در آخر شب .

11.   روشهای جذب مشتری : 1. بازاریابی  2. شناخت نیازهای مخاطبان و عرضه محصولات بر اساس نیازهای شناخته شده .

12.  ساده و کوتاه بنویسید . قبلا مجبور بودیم به طور رسمی بنویسیم ولی اکنون زبان محاوره ای و حتی زبان کوچه و خیابانی رایج شده است.

و سرانجام اینکه به قول چرچیل :

 truth has the most casualties in the war !    

حقیقت بیشتر از جنگ تلفات دارد !!!